Læse- og timeplaner

Læseplaner:
Læseplanerne på IJG følger fællesmålene i fagene: dansk, matematik, engelsk, fysik/kemi, tysk/fransk, natur- og teknik (benævnt naturfag), biologi, geografi, samfundsfag, idræt samt historie. Der henvises til www.uvm.dk.

Herunder finder du læseplaner for fag eller områder der ikke er omfattet af fællesmålene:
Læseplan for børnehaveklasserne
Læseplan for billedkunst som valgfag
Læseplan for hjemkundskab
Læseplan for materiel design
Læseplan for musik
Læseplan for religion i 9. klasse
Læseplan for færdselslære
Læseplan for digital dannelse

Timeplan:
Her kan du finde en oversigt over de enkelte fags timetal pr. årgang:
Timeplan 2020-21