Praktiske oplysninger

Her kan du finde en række nyttige informationer:

I skolens ABC findes mangt og meget om Ingrid Jespersens Gymnasieskole

Læs desuden om:
Betalingsbetingelser og skolepenge

Ferieplan for grundskolen og gymnasiet

Orientering om behandling af persondata

Læseplaner:
Læseplanerne på IJG følger fællesmålene i fagene: dansk, matematik, engelsk, fysik/kemi, tysk/fransk, natur- og teknik (benævnt naturfag), biologi, geografi, samfundsfag, idræt samt historie. Der henvises til www.uvm.dk.

Herunder finder du læseplaner for fag eller områder der ikke er omfattet af fællesmålene:
Læseplan for børnehaveklasserne
Læseplan for billedkunst som valgfag
Læseplan for hjemkundskab
Læseplan for materiel design
Læseplan for musik
Læseplan for religion i 9. klasse
Læseplan for færdselslære