Retningslinjer for elevadfærd på IJG

Overordnet gælder, at eleverne i grundskolen på Ingrid Jespersens Gymnasieskole skal udvise en adfærd, der er præget af gensidig hensyntagen, hjælpsomhed og respekt for kammerater og ansatte.

Alle elever skal tage vare på skolens ejendom, og elever har erstatningspligt i forbindelse med skolens ejendom og værdier.

Alle elever skal medvirke til, at der er ordentligt og ryddeligt på skolen samt bidrage til, at såvel det fysiske som det psykiske undervisningsmiljø fungerer bedst muligt.

Skolen har tilsynspligt i forhold til eleverne. Eleverne har pligt til at følge anvisninger og henstillinger fra de ansatte.

Skolen er røgfri, og rygning er forbudt på skolens område. Det er ikke tilladt at medbringe eller indtage øl, vin, spiritus eller rusmidler i forbindelse med skolegangen. Ved særlige elevarrangementer for de ældste elever kan der efter tilladelse fra rektor udskænkes alkohol.

Overtrædelse af retningslinjerne kan i alvorligere tilfælde eller ved gentagelse medføre udelukkelse fra undervisningen i et antal dage, eller bortvisning fra skolen.

Retningslinjerne håndhæves af rektor efter konkret vurdering.

Vedtaget på bestyrelsesmøde 6.11.2007

Bestyrelsen