Musikskolen

Camilla Backhausen
Blokfløjte
Regin Fuhlendorf
Guitar
Gabrielle Ribers
Klaver
Lise Wille-Cholewa
Klaver
Peter Møller Pedersen
Klaver
Nicolaj Josvassen
Musikskoleleder, Rytmisk klaver
Søren Nørbo
Rytmisk klaver
Sebastian Sørensen
Rytmisk klaver
Signe Lorentzen
Rytmisk sang
Pelle Fridell
Saxofon, klarinet og tværfløjte
Thomas Lylloff
Slagtøj
Jesper Thomsen
Slagtøj
Mette Otte Slott
Trompet
Mette Otte Slott
Musik og bevægelse
Janni Fejerskov
Musik og bevægelse
Louise Hatt Jensen
Sammensang 1.-3. klasse
Rie Hagbard
Sammensang 1.-3. klasse
Sara Stein
Kor for 4.-6. klasse
Rie Hagbard
Kor for 4.-6. klasse
Christian Boserup
Band og Vokal for 7.-8. klasse
Rie Hagbard
Band og Vokal for 7.-8. klasse
Rie Hagbard
Kor for 9. klasse-3.g
Søren Sander
Sammenspil for 4.-6. klasse
Annemarie Rafn
Sammenspil for 4.-6. klasse
Søren Sander
Sammenspil for 9. klasse-3.g