Indskoling 0.-2. klasse

I Indskolingen er tryghed et nøgleord for rammerne om børnenes arbejde.

Indskoling

En to-lærerordning med mange deletimer sikrer den fornødne opmærksomhed på den enkelte elev og giver ro til differentiering, fordybelse og undervisning på højt fagligt niveau.

Hver skoledag begynder med fælles morgensang kl. 9, inden undervisningen i klasserne går i gang. I løbet af året er der fælles emnearbejder på tværs af klasserne, fx om naturen, om børn i andre lande eller niveaudelte dansk- eller matematikemner. Mindst hvert andet år er et af emnerne udformet som totalteater, der opføres for forældrene i vores store sal.

Andre aktiviteter i Indskolingen:

  • Skemalagt musikundervisning fra børnehaveklassen
  • Skemalagt svømmeundervisning i børnehaveklassen
  • Skemalagt idrætsundervisning i 1. og 2. klasse i samarbejde med Idrætsfritidshjemmet Skjold
  • Engelsk fra 1. klasse
  • Lejrtur i 2. klasse
  • Morgenlæsning, Morgenmatematik og Motorikklub for børn med særlige behov
  • Musiktilbud udenfor skoletid
  • Tilbud om Bogklub og Skoleskak uden for skoletiden
  • Musikalske fællestimer
  • Musikaftener, materiel designudstillinger og teaterforestillinger

Behov for ekstra støtte:

Læs mere om forebyggende specialundervisning her
Læs mere om morgenlæsning og motorikhold her