AKT–vejledere

AKT står for Adfærd, Kontakt og Trivsel. Kompetencecentret har to AKT-vejledere.

Vi hedder Mette Line og Sanne.

AKT-vejledernes funktion er følgende:

  • at arbejde med elevernes trivsel og psykiske undervisningsmiljø efter behov.
  • at vejlede lærerne omkring klassernes sociale samspil og deltage i forskellige klassesammenhænge f.eks. omkring konflikter, mobning, forebyggende undervisning mm.
  • at planlægge trivselsdage for de enkelte afdelinger hvert skoleår.
  • at gennemføre forløb i 1. klasse om ”fællesskab”, i 4. klasse om ”drenge-/pigerelationer” og i 7. klasse om ”den gode tone”.

Vi samarbejder med ledelsen, skolepsykologen og lærerne om, hvilke klasse- og elevindsatser vi prioriterer i løbet af et skoleår.