Lektiecafe 3.-9. klasse

Lektiecafeen varetages af Deia og Lene, og er delt op i henholdsvis matematik/naturvidenskab og dansk/sprog. Det foregår mandag, onsdag og torsdag kl 14-15.30 i lokale 21 og 22. Onsdag vil Lene være der alene. Ved aflysning af lektiecafé vil dette stå på opslagstavlen ved kontoret.

Lektiecafe for matematik og naturvidenskab

Jeg hedder Deia og er lærer og skolevejleder på IJG.

Jeg underviser i matematik, geografi, biologi, fysik/kemi og innovation.

Alle elever på mellemtrinet og udskolingen er velkomne.

Formålet med lektiecaféen på IJG er at den enkelte elev har mulighed for at få hjælp til lektierne eller ro til faglig fordybelse. Eleverne kan forvente faglig sparring og de rette faglige udfordringer, så eleven lærer mest muligt.

I særlige tilfælde samarbejder jeg med klassens lærere om at motivere elever, med behov herfor, til at komme fast i Lektiecaféen.

Jeg kan kontaktes på mail: dv@ijg.dk


Lektiecafe for dansk og sprog

Jeg hedder Lene og er lærer på IJG. Jeg har linjefag i dansk, musik, fransk og specialundervisning.

Alle elever på mellemtrinet og udskolingen er velkomne i den ugentlige Lektiecafe, hvor vi hygger med lektierne og drikker te.

I Lektiecaféen kan du få støtte og opmuntring til at få løst de opgaver/lektier, der enten volder problemer eller blot skal klares i ugens løb, på en rar og konstruktiv måde. Alle elever skriver i en gæstebog, når de dukker op.

I særlige tilfælde samarbejder jeg med klassens lærere om at motivere elever, med behov herfor, til at komme fast i Lektiecaféen.

Jeg kan kontaktes på mail: lne@ijg.dk