Skolepsykolog

Maja - MLS (1)SkoleLine - LG (1)n har to psykologer,
Maja Lindemann Sørensen og Line Høegh van Gilse, som har kontor i Opgang C, Kompetencecenteret på 2. sal.

 

Skolepsykologernes funktion i Kompetencecentret består af følgende:

  • Samtaleforløb med elever og evt. rådgivning af elevens forældre og lærere
  • Trivselsforløb for grupper eller hele klasser
  • Deltagelse i sparringsforum
  • Supervision af støttelærere og øvrige lærere
  • Deltagelse ved møder i Kompetencecentret
  • Deltagelse i koordinerende møder med PPR-psykolog, sundhedsplejersker, ledelsen mv.
  • Ansvar for at udvikle Kompetencecentret i samarbejde med koordinator

Henvendelse til psykologerne sker til Maja, der visiterer og fordeler opgaver mellem psykologerne: Mobil 2460 4565 (gerne sms) eller mail mls@ijg.dk.

Line træffes mandage kl. 10.00-16.30.
Mail: lg@ijg.dk, mobil: 2159 0087.

Maja træffes onsdage-torsdage kl. 9.00-15.00 og fredage kl. 08.00-14.00
Mail: mls@ijg.dk , mobil 2460 4565