Skolepsykolog

Line Høegh van Gilse og Maria Bech Tharsgaard er ansat som psykologer på skolen. De har kontor i Opgang C, Kompetencecenteret på 2. sal.

Skolepsykologerne er ansat af skolen og fungerer som rådgivende og vejledende sparringspartner for lærere med tilknytning til Kompetencecenteret, samt grundskolens øvrige lærere og skolens ledelse.

Psykologerne har desuden kontakt med elever og forældre, som har søgt hjælp eller er henvist gennem elevens lærere. De arbejder ud fra den forståelse, at lærerne kender eleven og forældrene kender barnet. Derudover er barnet ekspert på sig selv og ved bedst, hvordan det er at være ham/hende. Psykologerne forsøger at skabe forståelse og handlemuligheder for barnet og dets voksne i de forskellige kontekster ved at se på hele billedet af barnet. Det er således forventeligt, at psykologen både samarbejder med barnets forældre og lærere om de elever de har i forløb, da vi finder det hensigtsmæssigt at arbejde rundt om barnet.

Henvend dig til dit barns klasselærer, hvis du er bekymret for dets trivsel eller i tvivl om, hvordan I bedst støtter det i en svær periode. Klasselæreren vil evt. henvise videre til Line eller Maria gennem et sparringsforum, hvor vi drøfter hvad der skal sættes i værk. Hvis vi aftaler at en af psykologerne skal tale med dit barn vil du altid blive kontaktet for en samtale.

I udgangspunktet tilbydes kortere forløb og henviser videre til andre relevante tilbud, når der er behov.

Har du brug for at tale med psykologerne kan du kontaktes dem:

Maria: mandag-torsdag kl. 9.00-15.00
Mail: mbt@ijg.dk , mobil 24 60 45 65

Line: tirsdag kl. 9.30-17.00 og torsdag kl. 8.00-12.00.
Mail: lg@ijg.dk, mobil: 21 59 00 87.