Skolepsykolog

Maja - MLS (1)SkoleLine - LG (1)n har to psykologer,
Maja Lindemann Sørensen og Line Høegh van Gilse, som har kontor i Opgang C, Kompetencecenteret på 2. sal. Maja er på barsel pt, så Karoline Debois Hjelmar er ansat som barselsvikar.

Skolepsykologernes funktion i Kompetencecentret består af følgende:

  • Samtaleforløb med elever og evt. rådgivning af elevens forældre og lærere
  • Trivselsforløb for grupper eller hele klasser
  • Deltagelse i sparringsforum
  • Supervision af støttelærere og øvrige lærere
  • Deltagelse ved møder i Kompetencecentret
  • Deltagelse i koordinerende møder med PPR-psykolog, sundhedsplejersker, ledelsen mv.
  • Ansvar for at udvikle Kompetencecentret i samarbejde med koordinator

Henvendelse til psykologerne sker til Karoline Debois Hjelmar, der visiterer og fordeler opgaver mellem psykologerne: Mail kdh@ijg.dk.

Line træffes mandage kl. 9.30-16.00.
Karoline træffes tirsdag, onsdag, torsdag (formiddag) og fredag (eftermiddag).