Skolevejleder

Jeg hedder Deia og er skolevejleder på IJG.

Skolevejlederens overordnede formål er at udfordre eleverne i deres valg af ungdomsuddannelse og hjælpe dem til at træffe valg for fremtiden på et oplyst og velinformeret grundlag.

Min funktion indeholder blandt andet at stå for:

  • Det timeløse fag “Uddannelse og job” på 7. klassetrin.Faget skal bidrage til at udfordre elevernes uddannelsesvalg, så de i højere grad end i dag overvejer alle uddannelsesmuligheder. Dette gøres bl.a. gennem forskellige øvelser (både individuelle, i teams og i plenum) og ved at besøge 8. klassernes erhvervsmesse. Undervisningen foregår i juniperioden.
  • Forløb om erhvervspraktik for elever på 8. klassetrin.Alle elever skal i en uges erhvervspraktik, som ligger i starten af juni. Det forventes, at eleverne, så vidt muligt, selv opsøger deres praktikplads. Praktikpladssøgningen er en udfordring og en god øvelse i at handle på egen hånd. Når det lykkes at få en aftale med en praktikvirksomhed, bliver det en positiv oplevelse for eleven. Forløbet afsluttes med en stor erhvervsmesse, hvor 7. klasserne og forældre inviteres.
  • Forløb om uddannelsesplaner for elever på 9. klassetrin.Alle elever i 9. klasse skal udarbejde en uddannelsesplan. Uddannelsesplanen skal indeholde stamoplysninger, en præsentation af eleven og uddannelsesønsker. Uddannelsesplanen udfylder eleven via hjemmesiden www.optagelse.dk. På hjemmesiden findes bl.a. en uddannelsesguide, uddannelsesoversigt samt brugervejledninger for hhv. elever i 9.klasse og forældre. Eleverne skal bruge deres UNI login for at udfylde uddannelsesplanen.


Behov for samtale?
Alle elever i udskolingen har mulighed for en samtale og skal blot henvende sig på dv@ijg.dk.

Nogle elever vil blive indkaldt til en samtale af skolevejlederen, hvis elevens klasselærer mener det er nødvendigt. Hvis en elev bliver indkaldt til en samtale, vil forældrene blive kontaktet, så der kan etableres et samarbejde omkring elevens fremtid og eventuelle udfordringer.

Samtalerne finder sted i Studie- og skolevejlederkontoret, opgang C, 3. Sal.