Skolevejleder

Jeg hedder Maria.

I samarbejde med klasselærerne og hjemmet er det min opgave at sætte gang i overvejelser og refleksioner omkring egne styrker, kompetencer og endelig valget af evt. 10. klasse år og ungdomsuddannelse. Vejledningen forgår både gennem information, forskellige praktiske aktiviteter, gruppevejledning og individuelle samtaler.
 
7. klasse: Praktiske øvelser omkring job og uddannelsesvalg.

8. klasse: Samtale om karakterer og uddannelsesparathedsvurdering, UPV, som foretages midt januar og igen i slut juni. Elever, der vurderes ikke-uddannelsesparate tilbydes individuel samtale med henblik på at støtte eleven i at blive uddannelsespart.

Eleverne skal i selvvalgt erhvervspraktik i 1 uge i juni.

9. klasse: UPV gentages midt januar og igen til 1. juni. Eleverne modtager vejledning i at udfylde deres studievalgsportefolio og uddannelsesplan, som er deres ansøgning til et 10. klasssesår eller ungdomsuddannelse. Der tilbydes gruppevejledning og personlige samtaler efter behov. Udfordre eleverne i deres valg, og sikre os, at de vælger på et oplyst grundlag.

Fristen for uddannelsesplanen er 1. marts.

Elever og forældre er velkommen til at henvende sig, hvis der er brug for en samtale. Jeg kan kontaktes via mail på mp@ijg.dk

Samtalerne finder sted i Studie- og skolevejlederkontoret, opgang C, 3. sal.