Støttelærerordning

Gruppen af støttelærere har til opgave at guide og støtte elever med særlige behov. Det kan f.eks. være elever, der har brug for hjælp til at udvikle færdigheder for bedre at kunne deltage i klassens fællesskab.
Fokus vil være rettet mod, at eleven inkluderes i klassen både fagligt og socialt.

Støttelæreren arbejder med udvikling af elevens færdigheder, men også med inddragelse af klassens øvrige elever og med relationerne mellem elever. Støtten kan foregå både i og udenfor klassen.

Støttelæreren udarbejder handleplaner med udgangspunkt i den enkeltes elevs udvikling og deltager i netværksmøder omkring eleven i et tæt samarbejde med klassens lærere, elevens forældre og skolens ledelse.