Udskoling 7.-9. klasse

Undervisningen i grundskolens udskoling foregår på højt fagligt niveau. Nøgleordet er faglige udfordringer, tilpasset den enkelte elevs forudsætninger. I udskolingen underviser lærerne i deres linjefag. Undervisningen er præget af udskolingens sammenhæng med gymnasiet og er baseret på, at eleverne møder velforberedte til alle timer.

HDC_6452_1.jpg

Der er obligatorisk musikundervisning i 7. klasse med delehold, og eleverne producerer og opfører en musical.

Eleverne i 8. klasse arbejder i kortere perioder projektorienteret som optakt til projektopgaven i 9. klasse.

I 8. klasse er der mulighed for at vælge en række valgfag:

 • Filmproduktion
 • Yoga
 • Teater
 • Musik
 • Natur -og fritidsliv
 • Billedkunst

I 9. klasse kan eleverne vælge musik som valgfag.

For at lette overgangen til gymnasiet afholdes der i løbet af 9. klasse faglige brobygningsprojekter i samarbejde med gymnasiets lærere. I udskolingen vil eleverne også møde skolevejlederen i forhold til deres valg af ungdomsuddannelse.

Ekskursioner indgår som en del af undervisningen i form af teater- og biografture, museumsbesøg, naturekskursioner m.m. Alle nye klasser tager på en tre dages hyttetur med et socialt indhold, og i 9. klasse tager klasserne på en studietur til udlandet.

Andre emner og aktiviteter i udskolingen:

 • Fællestimer
 • Musik/cafeaftener
 • Kulturelle arrangementer
 • Idrætsdage
 • Musiktilbud efter skoletid

Det er også muligt for udskolingens elever at deltage i Lektiecafe eller Videnskabsklubben.