Velkommen til Rune Langholm som tiltrådte stillingen som afdelingsinspektør 1.3.2018