Fagvejledere

Matematikvejleder

Jeg hedder Sandra og er matematikvejleder på IJG.

Det er min primære opgave i samarbejde med matematiklærerne at højne matematikundervisningen, således at elevernes matematikkundskaber styrkes gennem hele skoleforløbet. Dette sker bl.a. ved at vejlede matematiklærerne om indhold, metoder og materialevalg.
Jeg står for den forebyggende specialundervisning i matematik, hvorfor jeg i perioder deltager i matematikundervisningen i indskolingen.
Jeg afholder også kurser, i eksempelvis faglig læsning i matematik, brug af it i undervisningen mm. efter aftale med klassens matematiklærer.
I forbindelse med matematiktest vejleder jeg læreren i gennemgang af elevernes resultater. På IJG er der obligatoriske test på 1. og 4. klassetrin og nationale test på 3. og 6. klassetrin i matematik. Øvrige klassetrin testes efter behov og ønske fra klassens matematiklærer.
Jeg tester også enkelte elever i forbindelse med specialundervisning.

Jeg kan kontaktes på sth@ijg.dk


Læsevejleder

På IJG har vi to læsevejledere Nathja Bruhn og Mette Pjeengaard. Læsevejlederne afholder læseprøver på 1.-8. klassetrin, samt læsekonferencer for lærerne på 1.-8. klassetrin, hvor resultaterne fra læseprøverne evalueres. Eventuelle tiltag i klassen eller for enkeltelever besluttes og igangsættes herefter.

Læsevejlederne fungerer som tovholder for planlægning, gennemførelse og evaluering af opgaver, som har med skolens samlede læsepolitik/læsning at gøre og vejleder grundskolens lærere i forhold til læsning. De vil også deltage i før-skole-forældremøde i juni.


Dysleksivejleder

Jeg hedder Ina og er dysleksivejleder på IJG.

Dysleksi står for ordblindhed. Som dysleksivejleder varetager jeg testning af elever, som har vanskeligheder ved læsning og skrivning.

Jeg tester den enkelte elev og udarbejder derefter en elevprofil og en handleplan.

Derudover foretager jeg en screening af alle børn i 3.klasse for at afdække, om enkelte elever skulle have dyslektiske vanskeligheder.

Ved behov står jeg desuden også for ansøgning om it-rygsæk.

Ved test og undervisning arbejder jeg i Kompetencecentret på 2.sal og kan desuden kontaktes via mail på ig@ijg.dk